Optymalizator pracy instalacji fotowoltaiki EKO-01 eko-oze-pv

1.999,99

Urządzenie eko-oze-pv monitoruje poziom napięcia w sieci elektrycznej uruchamiając wskazany odbiornik zawsze, gdy zachodzi ewentualność przekroczenia granicznego poziomu.

Najniższa cena ( 11/04/2023 ): 1.999,99 SKU: 5903669492238 Kategoria:

Na stanie (może być zamówiony)

Nasz produkt optymalizuje parametry pracy podłączonych do niego odbiorników elektrycznych tak aby generowały one modulowane obciążenie w momentach czasowych skoków napięcia mogących  powodować wyłączenia falownika. Do realizacji tej funkcji urządzenia eko-oze-pv wykorzystują regulatory PID monitorujące na bieżąco poziom napięcia i temperatury, reagując na zmiany w czasie  rzeczywistym.
W układach z eko-oze-pv stosowane są zasobniki wody ciepłej z grzałkami elektrycznymi. Obciążenie generowane przez takie odbiorniki jest modulowane przez moduł sterujący eco-oze-pv i wykorzystywane do lokalnego obniżania napięcia.
Ogrzewanie wody odpowiada za blisko połowę zużycia energii elektrycznej w polskich gospodarstwach domowych. Urządzenia eko-oze-pv pozwalają optymalizować związane z tym koszty poprzez stosowanie zróżnicowanych algorytmów realizując ogrzewanie wody w momentach gdy energia pochodzi z bieżącej produkcji mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Urządzenia eko-oze-pv pozwalają na zagospodarowanie domowej energii elektrycznej w taki sposób, aby zanim zostanie uruchomione oddawanie jej do sieci najpierw zaspokoić ustalone wcześniej potrzeby. Przesył energii do sieci będzie możliwy dopiero po uzyskaniu zadanej wcześniej temperatury na zasobniku CWU. Takie rozwiązanie ma zmniejszać udział energii pobranej z sieci w ogólnym zużyciu generowanym przez grzałki zasobnika.

Podstawowe cechy produktu

 • Bieżąca analiza parametrów napięcia i natężenia prądu w sieci elektrycznej na trzech fazach.
 • Sterowanie obciążeniem na wybranych fazach w stopniu potrzebnym do realizacji funkcji wybranej przez użytkownika (priorytet obniżania napięcia lub priorytet ogrzewania wody).
 •  Wzrost udziału autokonsumpcji w charakterystyce zużycia gospodarstwa domowego.
 • Obniżenie kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • Możliwość wyboru jednego z trybów pracy.
 • Rozwojowy charakter produktu zakładający rozbudowę funkcjonalności wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Montaż

Niezbędne narzędzia i materiały : śrubokręt, kombinerki, wkrętarka, poziomnica, multimetr, młotek, klucz oczkowy 10, przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm², zalecane uprawnienia SEP 1kV.

Instalacji powinna dokonać osoba wykwalifikowana w zakresie wykonywania prac elektrycznych, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i z poszanowaniem przepisów bezpieczeństwa przewidzianych dla instalacji urządzeń elektrycznych i hydraulicznych.

 1. Urządzenia eko-oze-pv oraz scr-eko-oze-pv powinny być zamontowane na twardym oraz stabilnym podłożu za pomocą dołączonych do zestawu elementów montażowych:
  • eko-oze-pv za pomocą dwóch kołków rozporowych 5 x 25
  • scr-eko-oze-pv za pomocą dwóch narożników 90 stopni oraz dwóch kołków rozporowych 8 x 40
 2. Urządzenia należy podłączyć do instalacji elektrycznej jak i c.w.u., które zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
 3. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć zasilanie w rozdzielnicy, z której zasilane będzie urządzenie eko-oze-pv.
 4. Należy upewnić się że na zaciskach w rozdzielnicy nie występuje napięcie stosując do tego odpowiedni przyrząd pomiarowy.
 5. Do zacisków zasilających L1, L2, L3, N należy doprowadzić przewód 4-żyłowy o przekroju 0,75 mm2, uprzednio zabezpieczony zabezpieczeniem nadprądowym nie większym niż 6,3 A (zalecamy zastosowanie urządzeń naszej produkcji: GBM-03 lub BZM-03).
 6. Do zacisków I1, I2, I3 należy podłączyć przekładniki prądowe znajdujące się w zestawie.
 7. Przewody czerwone podłączamy pod zaciski S1, zaś czarne pod zaciski S2.
 8. Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe założenie przekładników na przewody zasilające, na których dokonywany będzie pomiar (powinny to być przewody bezpośrednio wchodzące lub wychodzące z zabezpieczenia różnicowo – prądowego). Przekładnik wpięty w zaciski złącza oznaczone I1 musi być założony na fazie L1 analogicznie tyczy się do kolejnych przekładników I2 założony na fazie L2 oraz I3 założony na fazie L3. (Podczas montażu przyjmujemy, że faza L1 jest fazą znajdującą się z lewej strony zabezpieczenia różnicowo-prądowego).
 9. Do zacisków GND, 1-WIRE, +3.3V należy podłączyć dostarczony w zestawie cyfrowy czujnik temperatury.
 10. Końcówkę pomiarową cyfrowego czujnika należy zamontować w zasobniku c.w.u. (bojlerze) w sposób taki, aby była możliwość monitorowania temperatury wody. UWAGA: Błędne podłączenie, niepodłączenie czujnika skutkować może uszkodzeniem zasobnika c.w.u.
 11. Do gniazda antenowego znajdującego się na urządzeniu należy wkręcić dołączoną do zestawu antenę.
 12. Należy połączyć (zmostkować) zaciski 1 wszystkich elementów wykonawczych (SCR 1, SCR 2, SCR 3).
 13. Doprowadzić przewód 4-żyłowy o przekroju 0,75 mm2, który należy podłączyć do regulatorów (SCR 1, SCR 2, SCR 3) jeden z przewodów jest przewodem wspólnym, który podłączamy do wcześniej zmostkowanych zacisków 1. Kolejne przewody podłączamy do zacisków 2 kolejnych regulatorów oraz do urządzenia eko-oze-pv, zachowując kolejność:
  1. Zacisk SSR 1 – zacisk 2 SCR 1
  2. Zacisk SSR 2 – zacisk 2 SCR 2
  3. Zacisk SSR 3 – zacisk 2 SCR 3
 14. Regulatory zastosowane w urządzeniu służą do modulacyjnego sterowania obciążeniem o charakterze rezystancyjnym (grzałki) pracujących w układzie gwiazdy
  (wykorzystany przewód N do zasilania grzałek).
 15. Do podłączenia grzałek, w zależności od zastosowanej mocy grzałek, odległości zasobnika od urządzenia scr-eko-oze-pv, należy dobrać przekrój przewodu zasilającego grzałki (sugerowana minimalny przekrój przewodu 4 mm2).
 16. Do zacisków regulatorów (SCR 1, SCR 2, SCR 3) należy doprowadzić zasilanie z inwertera. Można również doprowadzić zasilanie z najbliższego punktu elektrycznego. Należy pamiętać o konieczności zabezpieczenia wyłącznikiem nadprądowym dobranym w zależności od mocy zasilanych urządzeń (grzałek).
 17. Zaciski regulatorów (SCR 1, SCR 2, SCR 3) należy podłączyć do trzech grzałek znajdujących się w zasobniku c.w.u.
 18. Urządzenie wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE. Niepodłączenie tego przewodu skutkować może w razie uszkodzenia lub błędnego podłączenia, porażeniem prądem elektrycznym.

  Należy założyć pokrywy urządzeń eko-oze-pv oraz scr-eko-oze-pv i przykręcić sześcioma dołączonymi wkrętami.

Aplikacja

Automatyczne dodawanie urządzenia

Ręczne dodawanie urządzenia

Reset urządzenia

Przykład zastosowania

Instalacja PV -> podgrzewanie wody.

Zawartość opakowania

Opakowanie zbiorcze

Karton -  1 sztuka

Dodatkowe informacje

Kod EAN:
Kod Produktu:
Tolerancja napięcia zasilania: -20 ÷ +10 %
Liczba zacisków przyłączeniowych:
Zaciski zasilania: -
Zgodność z normami: -

Gwarancja

 1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
 2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
  • mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach;
  • uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.;
  • uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży;
  • uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
 4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
 6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGI

Informacje dodatkowe

Waga 2,25 kg
Wymiary 23 × 20 × 17,5 cm
Napięcie zasilania [V]

24÷280

Zasięg [m]

Sieci WiFi

Liczba kierunków komunikacji

2

Typ łączności

WiFi

Częstotliwość Wi-Fi [GHz]

2,4

Kolor

Szary

Sposób montażu

N/T natynkowy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Optymalizator pracy instalacji fotowoltaiki EKO-01 eko-oze-pv”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane produkty