Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPZAMEL.COM

Szanujemy prywatność naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby ich dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, na zasadach określonych poniżej.

Dane administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów i innych osób, których dane przetwarzamy (dalej łącznie zwanych „użytkownikami”) jest ZAMEL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zielonej 27, 43-200 Pszczyna, KRS: 0000384737, NIP: 6380000669, adres e-mail: sklep@zamel.pl, adres e-mail w sprawie ochrony danych osobowych: odo@zamel.pl (dalej: „My” lub „administrator”).

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskujemy od użytkowników w trakcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem konta użytkownika, obsługą zamówienia, reklamacji lub zwrotu, obsługą posprzedażną, obsługą newslettera i obsługą pozostałej korespondencji. Są to np. imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu czy numer rachunku bankowego. Ponadto, korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przesłaniem do serwera zapytań, które są gromadzone w logach serwera. Logi obejmują dane takie jak data, adres IP, informacje o systemie informacyjnym czy przeglądarce internetowej. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego użytkownika, a jedynie służą do celów administracyjnych, diagnostycznych i statystycznych.

Informacje ogólne na temat przetwarzanych danych osobowych

PODSTAWA PRZETWARZANIACEL PRZETWARZANIAOKRES PRZECHOWYWANIA
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub odbywa się na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Odebranie i realizacja zamówienia, obsługa zwrotów i reklamacji, obsługa korespondencji, utrzymanie konta użytkownika.Do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Użycie plików cookies, wysyłka newslettera.Do czasu cofnięcia zgody.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Marketing własny, optymalizacja usług, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, identyfikacja użytkownika powracającego, diagnostyka.Do czasu wniesienia sprzeciwu.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Wykonanie obowiązków księgowo-rachunkowych.Tak długo, jak wymagają tego przepisy księgowo-rachunkowe.

Cookies i inne narzędzia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne i podmiotów trzecich zapisywane w pamięci urządzenia końcowego oraz narzędzia analityczne pozwalające na odczytywanie anonimowych danych. Korzystanie z nich pozwala na poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej, a także na optymalizację usług poprzez zbieranie danych w zakresie wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, aktywności na stronie internetowej i poszczególnych podstronach lub aktywności związanej z linkami, a także płci użytkownika, jego przedziału wiekowego i miejscowości, z której nastąpiło połączenie. Informacje zbierane przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, są przetwarzane również przez ich dostawców, czyli Google i Facebook (Meta), i mogą zostać przez te podmioty wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika, np. w celu wyświetlenia mu reklamy dopasowanej do jego preferencji. Dostawcy tych narzędzi dokonują transferu danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez te narzędzia, a także na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców zewnętrznych, są dostępne w ich własnych politykach prywatności:

  • Google Analytics dostarczane jest przez spółkę Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 Irlandia, która następnie transferuje dane do Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook Pixel dostarczany jest przez spółkę Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia, która następnie transferuje dane do Meta Platforms, Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Pliki cookies (ciasteczka), które wykorzystuje nasza strona, to zarówno cookies własne tworzone przez naszą stronę internetową, jak i cookies podmiotów trzecich gromadzące informacje pozwalające na dopasowanie reklamy do preferencji użytkownika i ocenę skuteczności działań reklamowych. Pliki cookies dzielą się także na wydajnościowe i funkcjonalne oraz trwałe i sesyjne. Ciasteczka, które wykorzystuje nasza strona niezależnie od zgody użytkownika, to cookies niezbędne, wymagane do poprawnego korzystania z serwisu, np. do celu uwierzytelnienia użytkownika. W pozostałym zakresie, zgoda na korzystanie z plików cookies jest wyrażana poprzez wybranie odpowiednie ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o plikach cookies są dostępne np. tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach internetowych odbywa się następująco:

Microsoft EdgeUstawienia > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn  
Google ChromeUstawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn > Pliki cookie  
Mozilla FirefoxUstawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron  
OperaUstawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryny > Ciasteczka  
SafariSafari > Preferencje > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn  

Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe, których podanie jest konieczne do realizacji danej usługi, zostały stosownie oznaczone. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, może jednak poprawić korzystanie z naszych usług i ułatwić wzajemny kontakt, w tym np. umożliwić informowanie o dostępności produktów lub rabatów.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przekazywane są innym odbiorcom zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania celów opisanych powyżej, i to tylko podmiotom współpracującym, które spełniają ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być biura rachunkowe, dostawcy hostingu, kurierzy czy banki. Dodatkowo, dane zbierane przy pomocy plików cookies i narzędzi dostawców zewnętrznych mogą być przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które zostały wskazane powyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec użytkowników decyzji, które opierają się o zautomatyzowane przetwarzanie i wywołują wobec nich skutki prawne albo wpływają na użytkowników w podobny sposób. Narzędzia, które wykorzystuje nasza strona, mogą jednak powodować, że do preferencji użytkownika zostanie dopasowana reklama na podstawie zebranych informacji. Informacje te pozostają dla nas jednak anonimowe.

Uprawnienia użytkowników

Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te nie są jednak bezwzględne i podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 16-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, użytkownicy mają w każdej chwili prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności jeśli zmienią się zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, przepisy prawa albo sposób ich interpretacji, a także jeśli zmianie ulegnie lista wykorzystywanych przez nas technologii lub sposób ich działania. O wprowadzeniu zmian w Polityce będziemy informować poprzez wysłanie wiadomości e-mail.