ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie do 14 dni od dnia odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.
W tym wypadku prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: sklep@zamel.pl, lub pisemnie: Zamel Sp. z o.o., Sklep Zamel, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna

By ułatwić zwrot towaru możliwe jest skorzystanie z gotowego wzoru formularza. POBIERZ FORMULARZ

Otrzymanie informacji o zwrocie potwierdzamy mailowo.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto i w formie w jakiej dokonana została wpłata. Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru wolnego od wad. Jeśli jednak otrzymają Państwo  rzecz wadliwą, niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu wymieniamy go na nowy i pokrywamy koszty wysyłki do nas.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie

WYMIANA

Mają Państwo prawo do wymiany towaru. W tym wypadku prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: sklep@zamel.pl, lub pisemnie: Zamel Sp. z o.o., Sklep Zamel, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
Otrzymaną informację potwierdzamy mailowo.

W przypadku wymiany niezwłocznie po otrzymaniu towaru wymieniamy go oraz gdy wymieniany towar był tańszy niż zwracany, zwracamy powstałą nadpłatę oraz koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), przekazujemy nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata. Jednocześnie należy pamiętać, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie

REKLAMACJE i GWARANCJE

Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży prosimy przesyłać na adres:  Zamel Sp. z o.o., Sklep  Zamel, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna. W miarę możliwości prosimy o wysłanie informacji o reklamowaniu towaru mailowo na adres sklep@zamel.pl
Sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza, który usprawni proces reklamacji. Pobierz formularz .

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Nasz towar objęty jest również 24 miesięczną gwarancją producenta.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie