Odbiornik WiFi 4 kanałowy ROW-04M dwukierunkowy modułowy SUPLA

499,69

Kod EAN: 5903669347422: Kod Produktu: SPL10000017. Odbiornik modułowy Wi-Fi ROW-04M to element systemu Supla, który umożliwia niezależne sterowanie dwoma dowolnymi urządzeniami / obwodami.

Najniższa cena ( 05/06/2023 ): 499,69 SKU: 5903669347422 Kategoria:

Na stanie (może być zamówiony)

Odbiornik modułowy Wi-Fi ROW-04M to element systemu Supla, który umożliwia niezależne sterowanie dwoma dowolnymi urządzeniami / obwodami. Urządzenie montowane jest w szafie rozdzielczej, dzięki czemu jest bardzo uniwersalne. Element świetnie sprawdza się w przypadku sterowania obwodami 230 V jak i również niskonapięciowymi.

Podstawowe cechy produktu

 • Komunikacja radiowa WiFi 2.4GHz.
 • Współpraca z łącznikami zwykłymi oraz z przyciskami.
 • Możliwość sterowania 4 kanałami niezależnie.
 • Sterowanie czterema kanałami może zostać wysterowane lokalnie oraz z poziomu smartfona.

Zobacz Video

Montaż

Niezbędne narzędzia i materiały : dostęp do rozdzielni, śrubokręt / kombinerki, przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm² do podłączenia zasilania, zalecane uprawnienia SEP 1kV.

 1. Rozłączyć obwód zasilania bezpiecznikiem, wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub rozłącznikiem izolacyjnym przyłączonymi do odpowiedniego obwodu.
 2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.
 3. Zamontować urządzenie na szynie TH-35 (DIN).
 4. Podłączyć przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia.5. Załączyć obwód zasilania.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby odbiornik nie był narażony na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie od -10 do +55°C. 
Odbiornik ROW-02m przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń odbiornik należy umieścić w dodatkowej obudowie hermetycznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

Aplikacja

  1. Zainstaluj aplikację SUPLA.

 

 1. Utwórz konto - Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć naciskając przycisk „Utwórz konto”, : a następnie wprowadź następujące dane:
  • adres e-mail,
  • hasło,
  • potwierdzenie hasła.
  Całość potwierdź przyciskiem: „Utwórz konto”.
 2. Jeśli masz już konto uruchom aplikację i zaloguj się.

Automatyczne dodawanie urządzenia

Uruchom aplikację. Następnie wybierz w menu „Dodaj urządzenie". Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk „Dalej”. Wybierz sieć przez którą urządzenie uzyska połączenie z siecią Internet. Następnie wprowadź do niej hasło i naciśnij „Dalej”. Podłącz zasilanie do urządzenia zgodnie ze schematem.
Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji. Jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu.
Następnie naciśnij przycisk START.
Jeżeli pojawi się komunikat o wyłączeniu rejestracji urządzeń, należy przejść na stronę https://cloud.supla.org/, zalogować się, wybrać zakładkę „Moja SUPLA” i włączyć dodawanie urządzeń 9 , po czym powtórzyć proces.
Dodawanie urządzenia powinno zakończyć się bez żadnych problemów. O tym fakcie poinformuje komunikat końcowy: „Konfiguracja urządzenia zakończona powodzeniem”. Po naciśnięciu przycisku OK aplikacja powinna wyświetlić poprawnie dodane urządzenie na liście. ROW-04m zasygnalizuje nawiązanie połączenia z serwerem stałym świeceniem diody LED znajdującej się w przedniej części urządzenia.
UWAGA!
Jeżeli zaraz po zakończeniu konfiguracji nie widać połączonego urządzenia w aplikacji, należy sprawdzić stan diody LED. Podczas pierwszego dodawania niektórych urządzeń dioda może mrugać bardzo szybko nieregularnie – oznacza to, że sterownik aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwilę po tym zabiegu dioda LED powinna świecić światłem ciągłym co oznacza połączenie z serwerem.

Ręczne dodawanie urządzenia

Procedurę ręcznego dodawania należy zastosować w momencie gdy z jakiegoś powodu dodawanie automatyczne dostępne z poziomu aplikacji zakończyło się niepowodzeniem. W tym celu należy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG w urządzeniu do czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsować. Następnie należy wyszukać urządzenie na liście dostępnych sieci Wi-Fi i połączyć się z nią. Nazwa sieci powinna zaczynać się od ZAMEL-ROW-04m a następnie numer seryjny. Teraz uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź w pasku adres: 192.168.4.1 po czym zatwierdź. Wyświetli się strona konfiguracyjna. W tym miejscu w łatwy sposób możesz zmienić ustawienia sieci. Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk „SAVE” u dołu ekranu. Powinien pokazać się komunikat „Data saved!”. Aby zatwierdzić wprowadzone dane należy krótko nacisnąć przycisk CONFIG w urządzeniu. Jeśli urządzenie poprawnie połączy się z serwerem – dioda STATUS będzie świecić
światłem ciągłym.

Reset urządzenia

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych bez resetowania stanu licznika naciśnij i przytrzymaj przycisk CONFIG. Dioda STATUS zacznie szybko mrugać. Puść przycisk CONFIG. Dioda STATUS będzie nadal szybko mrugać. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk. Dioda STATUS mrugnie raz. Puść przycisk. Urządzenie zostanie zresetowane i uruchomi się ponownie – dioda STATUS będzie szybko mrugać.

Steruj światłem

 Aby włączyć lub wyłączyć sterowanie oświetleniem należy przeciągnąć ikonę w lewo lub w prawo.
Grupy kanałów umożliwiają sterowanie kilkoma kanałami korzystając z jednego przycisku w aplikacji. Aby można było zgrupować kanały, to muszą być jednakowego typu np. wyłączniki światła można zgrupować tylko i wyłącznie z wyłącznikami światła, rolety tylko z roletami itd. Grupy kanałów mogą być powiązane również z harmonogramami np. przyporządkowanie grupy zawierającej np. 4 sterowników oświetlenia do jednego harmonogramu. 
Aby stworzyć grupę kanałów należy:
1. Wybrać menu „Automatyka” a następnie wybrać opcję „Grupy kanałów”.
2. Wybrać „Dodaj nową grupę kanałów”. Pod spodem zostanie wyświetlona Nowa grupa kanałów.
3. Wybrać „Wybierz pierwszy kanał by określić funkcję grupy i ją zapisać”.
4. Wybrać pierwszy kanał, będzie on determinował funkcję kolejnych kanałów np. na początku wybrany kanał włącznik światła będzie umożliwiał dołączenie tylko następnych włączników światła itd. . Wybrać przycisk „Dodaj”. W momencie dodania pierwszego kanału tworzona zostaje grupa i zostanie jej nadane ID widoczne u góry.
6. Wybrać kolejny kanał i kliknąć „Dodaj”. Kanały będą wyświetlać się obok jako kolejne kwadraty.
7. Po zakończeniu dodawania kolejnych kanałów, aby grupa była łatwiej rozpoznawalna można w szczegółach grupy nadać jej podpis.
8. Zapisać zmiany przyciskiem po prawej stronie.
Aby sterować grupą kanałów z aplikacji należy:
1. Uruchomić aplikację SUPLA na smartfonie.
2. Przełączyć się na widok grup kanałów (trzy kropki) w prawym górnym rogu aplikacji.
3. Powinna być widoczna grupa kanałów z ustalonym wcześniej podpisem. Od teraz można sterować nią dokładnie tak samo jak pojedynczym urządzeniem.
 

Zawartość opakowania

 1. Urządzenie ROW-04m.
 2. Instrukcja obsługi.
Opakowanie zbiorcze

Karton - 50 sztuk

Dodatkowe informacje

Kod EAN: 5903669347422
Kod Produktu: SPL10000017
Liczba zacisków przyłączeniowych: 12
Zaciski zasilania: L, N,
Zaciski styków: L, CH1, CH2, CH3, CH4, L
Zaciski sterujące: IN1, IN2, IN3, IN4
Maksymalna obciążalność wyjścia: 4x5 A / 250 V AC: żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; świetlówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W
Zgodność z normami: EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

Gwarancja

 1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
 2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
  • mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach;
  • uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.;
  • uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży;
  • uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
 4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
 6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGI

- - -

Informacje dodatkowe

Waga 0,13 kg
Wymiary 3,5 × 9 × 6,6 cm
Marka

Napięcie zasilania [V]

230

Zużycie energii [W]

4,6

Zasięg [m]

Sieci WiFi

Liczba styków NO

4

Liczba wejść

4

Liczba wyjść

4

Obciążalność wyjść [A]

5

Liczba kanałów łączności

4

Liczba kierunków komunikacji

2

Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi

Bistabilny, Monostabilny

Tryby pracy z nadajnikami

Bistabilny, Monostabilny

Typ łączności

WiFi

Częstotliwość Wi-Fi [GHz]

2,4

Współpraca z łącznikami bistabilnymi

Tak

Współpraca z łącznikami monostabilnymi

Tak

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony [IP]

20

Aplikacja mobilna

supla – Android, supla – IoS

Kolor

Zielony

Sygnalizacja optyczna

Tak

Barwa światła

Zielona

Sposób montażu

TH35 (szyna DIN)

Temperatura pracy [°C]

-10÷+55

Szerokość w modułach [*17,5 mm]

2

Certyfikat

CE

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odbiornik WiFi 4 kanałowy ROW-04M dwukierunkowy modułowy SUPLA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane produkty